Nedrivning med J. Jensen

Selektiv nedrivning har været vores speciale i mere end 30 år

Vi er specialister i alle former for selektiv nedrivning inden for både total- og partiel nedrivning, også kaldet indvendig eller delvis nedrivning.

Nedrivning hos J. Jensen foregår altid med stort fokus på omgivelser, miljø og arbejdsmiljø. Vi løser alle opgaver med et minimum af støj- og støvgener, og med maksimal sikkerhed for alle involverede. Vores grønne profil sikrer miljørigtig bortskaffelse af affald, sortering og genanvendelse af brugbare byggematerialer, og vi har en genanvendelsesprocent på over 85%.

Vi har alle kompetencer og alt materiel til rådighed in-house til alle former for nedrivningsopgaver. Vi løser opgaver for både offentlige og private bygherrer i form af hovedentrepriser, fagentrepriser, samarbejdsaftaler og materieludlejning. Med andre ord foretager vi både mindre nedrivninger af huse og nedrivning af større byggerier.

Som den eneste virksomhed i Danmark er vi også i stand til at tilbyde en fast pris i forbindelse med større nedrivningsprojekter. Det betyder, at vi påtager os ansvaret – og udgifterne – hvis dit nedrivningsprojekt skulle blive ramt af forsinkelser eller andre uforudsete hændelser. Du behøver således ikke at bekymre dig om ekstraregninger, når du har fået en fast pris af os!

Ønsker du at få mere at vide om hvad prisen på nedrivningen af et hus eller en større bygning vil være, så kontakt os allerede i dag via kontaktformularen længere nede på denne side eller på tel.: 4825 3535.

Vi udfører alle former for selektiv nedrivning

nedrivningsfirma nordsjælland

Totalnedrivning

Totalnedbrydning af bygninger er et af vores absolutte specialer. Der er mange ting at overveje inden en nedrivning. Der skal indhentes nedrivningstilladelser, og det skal undersøges, om der kan være forurenende stoffer i bygninger og jord. Vi har egne rutinerede miljøsanitører, der fjerner asbestbly, klorerede paraffiner, kviksølv, PCB og skimmelsvamp. Vi tager hånd om alle faser og involverer de nødvendige myndigheder. Vi rådgiver bygherrer og rådgivere fra start til slut, så nedrivningen foregår uden gener for miljø og naboer.

Indvendig nedrivning

Vi foretager partiel nedrivning – også kaldet indvendig rydning – når vi bibeholder facader og ydervægge, mens vi tømmer bygningen for alt indvendigt. Vi fjerner gulve, lofter, installationer, skillevægge og inventar. Vi sorterer og genbruger alle materialer, hvor det er muligt, og ellers transporterer vi dem til relevante modtage- og affaldspladser.

Nedskæring

Når vi fjerner jernkonstruktioner, foregår det med skærebrænder og nedklipning med stålsaks monteret på en gravemaskine. Almindeligvis udfører vi denne type opgaver på varmecentraler/kedelanlæg, stålskorstene, siloer, fabriksanlæg, trapper, gangbroer og altaner. Denne type nedskæring bliver også kaldt et ‘skrotningsprojekt’.

Tegl, mursten og beton kan med fordel knuses med henblik på genanvendelse som belægning til veje, stier og parkeringspladser. Vores kæbeknuser er en effektiv maskine til knusning af beton, og har en kapacitet på 1.000 ton om dagen. Vores mobile anlæg, som nemt og hurtigt opstilles på stedet, gør det muligt at knuse og genanvende ude på byggepladsen. Alternativt kører vi materialerne til et modtageanlæg, hvor knusningen foregår.

Sprængning

I nogle tilfælde er sprængning den mest optimale nedbrydningsmetode, og kan være en særdeles økonomisk og attraktiv løsning. Vi tilbyder også en kombination af sprængning, hugning og nedklipning, som kan være den bedste og økonomisk mest fordelagtige løsning. En kontrolleret sprængning (mini-blasting) giver et hurtigt og sikkert resultat med et minimum af støj, støv og vibrationer – og uden brug af tungt maskinel. J. Jensen A/S er medlem af Dansk Sprængteknisk Forening, og vores sprængningsledere udfører arbejdet efter deres anvisninger, og i henhold til gældende dansk lovgivning.

Læs også om
miljøsanering

Vi har i J. Jensen arbejdet med miljøsanering i mere end 30 år. I vores stræben efter at forbedre metoder til miljøsanering anvender vi den nyeste teknologi og sikkerhedsudstyr for at skåne miljøet og vores medarbejdere mest muligt.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker tilbud på nedrivning

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse