Pris for nedrivning af hus

Det kan være en udfordring at vurdere, hvor stor en udgift det vil være at rive et hus ned og finde den helt rigtige entreprenør til at foretage nedrivningen.

Hos J. Jensen har vi over 30 års erfaring med nedrivning af mindre og større bygninger. Derfor har vi mange års erfaring at trække på, når vi skal vurdere prisen for nedrivningen af dit hus. Med os som din entreprenør på dit nedrivningsprojekt, får du en fast pris på hele projektet og en detaljeret projektplan. På den måde ved du altid hvad nedrivningen af huset koster og hvornår projektet er færdigt. Vi har udstyret i orden, og professionelle medarbejdere, der står klar til at løse opgaven for dig.

På denne side kan du læse om prisen for nedrivning af huse, og hvordan vi river huse ned.

Hvad koster nedrivning af et hus?

Det kan være en udfordring at bestemme prisen for nedrivningen af et hus, da nedrivningsprisen kan variere meget. Prisen kan blive påvirket af flere forskellige faktorer, der gør det svært at vurdere prisen uden at have en fagmand ind over. 

Prisen kan påvirkes af flere faktorer, såsom:

  • Type af nedrivning, da der vil være forskel i omkostningerne ved en indvendig nedrivning og en totalnedrivning.
  • Beliggenhed på huset, der ønskes revet ned. 
  • Geografisk placering, da nedrivning i Københavnsområdet i nogle tilfælde er dyre end i andre områder i Danmark. 
  • Størrelse på huset.

Få en fast pris på nedrivning

Som de eneste i branchen, tilbyder vi vores kunder en fast pris på nedrivning af huse og andre bygninger. Med vores fast pris koncept kan du være sikker på, at du undgår ekstra udgifter ved nedrivningen.

Inden projektet starter fastsætter vi en pris for projektet. Denne pris indeholder både prisen for nedrivningen og en risikopulje. Risikopuljen er en ekstra sumpenge, der kun bliver brugt, hvis uforudsete udgifter opstår i løbet af nedrivningen. Bliver denne risikopulje ikke brugt, så bliver puljebeløbet tilbagebetalt til dig. Risikopuljen er et skøn, der er basseret på vores mange års erfaring inden for nedrivning og en samlet vurdering af projektet. Via vores fast pris koncept har vi sikret, at du ikke skal betale mere for projektet end vi har aftalt ved projektets start. 

Kontakt os meget gerne, hvis du vil høre mere om prisen på nedrivning af huse, vores fast pris koncept eller ønsker et tilbud på dit nedrivningsprojekt.

Vi sørger for at over 85% af byggematerialerne kan genanvendes

I Danmark producerer byggebranchen en stor del af affaldet i Danmark. Branchen genererer 4,1 millioner tons affald om året. Dette svarer til at branchen står for 15% af alt affald. 

Vi vil gerne være med til at nedbringe denne procentdel. Derfor stræber vi hele tiden efter, at så mange af de byggematerialer vi river ned kan genbruges i nye byggerier. På nuværende tidspunkt kan vi genanvende over 85% af byggematerialerne. Dette er muligt, da vi bruger selektiv nedrivning, når vi river ned.  

Selektiv nedrivning er en nedrivningsmetode, hvor fokus er på at sortere affaldet korrekt. Ved at sortere affaldet afhængigt af, hvilken kilde affaldet kommer fra, kan størstedelen af affaldet genanvendes og indgå i byggeriet, når nye bygninger opføres.

Du kan læse mere om, hvor du kan købe genbrugte byggematerialer på vores side for genbrugssalg.

Videoer som forklarer vores fastpriskoncept

En nedrivning er en omfattende proces

Hos J. Jensen varetager vi hele processen fra vurdering af prisen for nedrivning af huset, udarbejdelse af en projektplan og etablering af en effektiv byggeplads til nedrivning, deponering af farligt affald og genbrug af byggematerialer. 

Før huset rives ned, vil vi udarbejde en projektplan for nedrivningen. Med en detaljeret projektplan ved vi og du altid, hvad næste skridt er og hvornår vi regner med at være færdige. 

Første skridt i nedrivningen er, at foretage en grundig gennemgang af bygningen. Gennemgangen skal bl.a. klarlægge om husets byggematerialer indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Vi tjekker f.eks. for om byggematerialerne indeholder asbest, PCB, bly og klorerede paraffiner. En miljøsanering af bygningen vil være nødvendig såfremt, at vi finder en eller flere af de skadelige stoffer. Er dit hus bygget omkring 1960’erne og 1970’erne er der stor risiko for at finde asbest, PCB, bly og klorerede paraffiner, da stofferne særligt i denne periode hyppigt blev anvendt i nye byggerier. 

Næste skridt er etablering af byggepladsen. Vi etablerer en byggeplads, så den er struktureret på den mest hensigtsmæssige måde. En velindrettet byggeplads betyder en mere effektiv nedrivning, sortering af byggematerialer, der kan genbruges, og forsvarlig deponering af farlige byggematerialer. Herefter påbegyndes nedrivningen af huset. 

Når huset er revet ned, afvikles byggepladsen, så der nu er plads til at opføre et nyt hus eller en bygning på området. 

 

Vi er Danmarks førende nedrivningsfirma

Hos J. Jensen er det vigtigt for os at levere effektiv nedrivning af bygninger, miljøsanering og byggepladsdrift, der er tilpasset til vores kunder behov og ønsker.

Vores mål er at yde hurtig og kompetent service til en fastsat pris med en god projektstruktur, der sikrer at projektet fuldføres planmæssigt. For at kunne gøre dette, trækker vi på vores mange års erfaring og vores gode samarbejder med vores kunder. Vi tror på, at et godt samarbejde vil tilgodese vores kunder, os og resultere i en optimal proces gennem hele projektet. 

 

Kontakt os og lad os starte vores samarbejde i dag

Vi ved af erfaring at mange spørgsmål kan opstå, når du ønsker at rive en bygning ned og f.eks. skal finde frem til prisen på nedrivning af et hus. 

Hos J. Jensen har vi ekspertisen til at besvare alle dine spørgsmål og hjælpe dig videre med dit nedrivningsprojekt. Har du spørgsmål, der omhandler nedrivning, så tøv ikke med at kontakte os. 

Du kan kontakte os på tel.: 4825 3535, mail: info@j-jensen.com og via kontaktformularen her.

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse