Nedrivning af huse og bygninger

En nedrivning af en bygning er en kompliceret proces og det kan hurtigt blive uoverskueligt at stå for nedrivningen selv.


Hos J. Jensen har vi over 30 års erfaring indenfor alle typer af nedrivning. Vi har overblikket, der sikrer en optimal nedrivningsproces og en professionel tilgang til enhver type af nedrivning. Uanset om du skal have revet dit hus eller en bygning ned, så klarer vi det.

 

Her på siden kan du læse mere om, hvilke former for nedrivning af huse og andre bygninger, vi tilbyder.

Takket være vores store netværk og in-house lager, har du som privat også rig mulighed for at leje en af vores affaldscontainere så du nemt kan komme af med dig byggeaffald.

Vi udfører selektiv nedrivning

Når vi river bygninger ned, bruger vi den selektive nedrivningsmetode. En selektiv nedrivning betyder, at en bygning rives ned så nænsomt som muligt. Dette gør det langt nemmere at genanvende byggematerialerne i andre byggerier. 

 

Hos J. Jensen yder vi alle former for selektiv nedrivning:

  • Totalnedrivning
  • Indvendig nedrivning
  • Nedskæring af konstruktioner
  • Betonknusning
  • Sikker og kontrolleret sprængning

Totalnedrivning 

En totalnedrivning betyder at en hel bygning rives ned på en gang. Denne form for nedrivning består af en lang række processer. Først skal de nødvendige nedrivningstilladelser skaffes og bygningens skal tjekkes for miljø- og sundhedsskadelige stoffer, såsom PCB, asbest og bly. Herefter påbegyndes selve nedrivningen af bygningen, hvor byggematerialerne fjernes og sorteres.

 

Indvendig nedrivning

Ved en indvendig nedrivning af et hus eller en bygning bibeholdes facaden, og alle byggematerialer indvendigt fjernes. Dette betyder at alt inventar, skillevægge, gulve, lofter og installationer fjernes, så kun bygningens ydervægge står tilbage. Derefter bliver byggematerialerne sorteret på forsvarlig vis. 

 

Nedskæring af konstruktioner

Skal du have revet en bygningen ned, hvor konstruktionen består af store dele jern eller stål, så er den bedste løsning at foretage en nedskæring af metalkonstruktionen. Nedskæring af konstruktioner benyttes oftest, når fabriksanlæg, trapper, altaner, stålskorstene, varmecentraler, altaner, siloer og gangbroer skal rives ned eller erstattes af mere moderne alternativer.  

 

Betonknusning 

Beton, mursten og tegl er materialer, der gennem tiden ofte er blevet benyttet som byggematerialer. Når en nedrivning af et hus eller en større bygning foretages, kan beton, mursten og tegl genanvendes på forskellige måder. En af måderne er via betonknusning. 

Ved at materialerne knuses, kan de indgå i nye byggematerialer og byggerier. F.eks. kan knuste ler, beton og tegl anvendes som en del af vejbelægningen, når veje og parkeringspladser skal have ny belægning. Er der behov for, at knuse materialer på din byggeplads, så tager vi vores mobile knusningsanlæg med. På den måde kan materialerne knuses direkte ude på byggepladsen, og derefter gøres klar til genanvendelse.

 

Sikker og kontrolleret sprængning

Hos J. Jensen kan vi foretage en kontrolleret sprængning af en bygning, hvis bygningen skal rives ned. Vi er medlem af Dansk Sprængteknisk Forening, og vi har derfor de rette kompetencer til at udfører enhver sprængningsopgave. Vores kompetente sprængningsledere sørger altid for, at spræningen sker under sikre og kontrollerede forhold. Vi har altid fokus på at mindske støjniveauet mest muligt, så sprængningen ikke generer beboere eller andre, der færdes nær byggepladsen. Du kan derfor føle dig helt tryg ved, at vælge os til at stå for din sprængningsopgave. 

Med en miljøsanering fjerner vi farlige byggematerialer

En miljøsanering er ofte en del af nedrivningsprocessen, når ældre bygninger skal rives ned. Disse bygninger indeholder ofte miljø- og sundhedsskadelige stoffer, såsom asbest, skimmelsvamp, PBC, kviksølv, bly og klorerede paraffiner, der skal fjernes inden nedrivningen kan færdiggøres. Især bygninger fra 1960’erne og 1970’erne kan indeholde de farlige stoffer, der ved byggeriets opførsel  ikke blev anset for farlige. I dag er stofferne klassificeret som farlige for miljøet og sundheden, og bruges derfor ikke i nye byggerier.

 

Ved hjælp af en miljøsanering kan materialer, der indeholder et eller flere af de farlige stoffer, fjernes. Hos J. Jensen er vi Danmarks førende nedrivningsvirksomhed indenfor miljøsanering. Vi sørger for at alle miljø- og sundhedsskadelige materialer fjernes, så det igen er forsvarligt at færdes inden i bygningen.

Altid fast pris

Nedrivning af et hus eller en bygning kan være et omkostningstungt projekt. Derfor kan du forvente en fast pris på dit projekt, når du vælger os. 

Med vores  fast pris koncept, får du en fast pris for hele dit projekt. Derfor skal du ikke frygte uforudsete ekstraudgifter. Vi foretager en prisvurdering inden projektet påbegyndes. Herefter tilbydes du en samlet projektpris, som forbliver den samme igennem hele projektet. Du skal med andre ord ikke bekymre dig om, at prisen for nedrivning af et hus bliver højere end aftalt.

Vi sørger for at indtænke omkostningerne i vores arbejde, så det bliver den mest økonomiske løsning for dig. Fra udstyret, der skal bruges, og antallet af medarbejdere, til nedrivning og genanvendelse af materialer. Du kan på den måde vide dig sikker på, at vi tager ansvar for alle skridt i processen til en optimal pris, så du kan lægge din tid og energi et andet sted. 

Miljørigtig og sikkerhedskontrolleret nedrivning

For at være helt sikker på, at vi hos J. Jensen altid yder en optimal nedrivning, har vi fokus på vores medarbejderes sikkerhed og optimal genanvendelse af byggematerialerne, vi river ned.

Vi sikrer vores medarbejderes sikkerhed på byggepladsen ved løbende, at investere i den nyeste teknologi og det seneste sikkerhedsudstyr. På den måde er vores medarbejdere klædt bedst muligt på til, at kunne klare dagens nedrivningsopgaver på den sikreste måde. 

Med den nyeste teknologi indenfor genbrug af byggematerialer kan vi effektivt skåne miljøet. De byggematerialer, der er tilbage efter vi har foretaget en nedrivning, bliver altid sorteret, så flest mulige materialer kan genanvendes og afleveres på en genbrugsplads. Dette gør at vi kan genanvende 85% af alle materialerne vi river ned. På den måde stræber vi altid efter at give dig den bedste og mest miljørigtige nedrivningsløsning på dit byggeprojektet.

Du er altid i trygge hænder hos J. Jensen

Hos J. Jensen fokuserer vi på, at du er i trygge og kompetente hænder. Vi har mange års erfaring indenfor branchen, som vi trækker på hver eneste dag, når vi klarer nedrivningsopgaver for vores kunder.

Skal vi stå for nedrivning af dit hus eller af en større bygning, eller har du spørgsmål til nedrivningsprocessen, så kontakt os allerede i dag. På den måde kan vi bedst muligt hjælpe dig og høre mere om dit byggeprojekt.

Videoer som forklarer vores fastpriskoncept

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse