Om J. Jensen

Værdier og visioner

J. Jensen har gennem mange år været med til at sætte høje standarder for nedrivningsbranchen ved at være særdeles aktive i vores nationale og internationale brancheforening. Vi har bl.a. været medvirkende til at indføre regler omkring behandling af PCB-nedrivninger. Vi vil forsat arbejde for nye, bedre og højere standarder for hele branchen.

 

I de seneste år har vi i J. Jensen udvidet vores forretningsområde, og fokuserer i højere grad på miljøet og på at differentiere os ved at have en stærk grøn profil. Eksternt er vi fx særdeles optagede af håndteringen af PCB-problematikken, affaldssortering og genbrug. Internt forsøger vi i lige så høj grad at være foregangsmænd, og vi har bl.a. egen vindmølle og solcelleanlæg, så vi er selvforsynende med strøm. Vi forsøger hele tiden at optimere vores vognpark, så de bruger så lidt brændstof som muligt, og vi vil fortsat blive ved med at fokusere på miljøet.

 

Jensens vision er at:

  • Være pionerer, gå forrest, vise vejen og gøre det “umulige” muligt.
  • Skabe respekt omkring uddannelse, personlige egenskaber og kreativitet hos ansatte, samarbejdspartnere og kollegaer i branchen.
  • Være innovative og skabe kvalitet ud over det sædvanlige, og forsat være Danmarks førende inden for vores branche.
  • Være kendt som en virksomhed, der effektiviserer og forbedrer branchen.

Mere end 30 års erfaring

I over 30 år har vores fundament været vores medarbejdere – derfor passer vi godt på dem.

I en branche med høj risiko er medarbejdernes sikkerhed hele tiden en topprioritet. Derfor har vi løbende uddannelse og kurser på arbejdsskemaet, så vi sikrer en arbejdsplads uden arbejdsulykker, hvor det er trygt at gå på arbejde.

Vi foretager løbende store investeringer i maskiner og materiel, da vi mener, at man altid skal have det rette udstyr til den pågældende opgave – fra det mindste håndværktøj til den største gravemaskine. Det giver størst sikkerhed for os, og det bedste resultat for vores kunder. Ud over de gældende lovkrav kvalitetssikrer vi alle projekter efter egne interne procedurer.

Vi tør gå forrest – også når det gælder om at passe på miljøet, og vi tænker miljø ind i så mange dele af vores forretning som overhovedet muligt. Men miljøbevidsthed og et velfungerende arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det arbejder vi systematisk med hos J. Jensen A/S, og vores miljøpolitik tilgodeser miljøet i både adfærd og ydelser.

Innovation

I J. Jensen arbejder vi målrettet mod at være en kompetent medspiller for vores kunder – både når det gælder nedrivning, genanvendelse og miljø. Vi er innovative og tænker altid i nye og bedre måder at løse opgaverne på.

Vores ambition om at gå forrest har resulteret i flere nyskabende opfindelser og metoder, som bringer os helt i front på flere områder. Disse gør os i stand til at løse krævende opgaver, og servicere vores kunder endnu bedre. Vores innovative arbejde har blandt andet resulteret i, at vi i 2013 modtog prisen for ”Bedste Håndtering af Genbrug og Miljøsanering”, som uddeles af de internationale brancheorganisationer, Demolition and Recycling International og KHL.

Vi går forsat målrettet efter at være branchens bannerfører, både nationalt og internationalt, og vi vil blive ved med at at sætte højere standarder for branchen.

Stål Re-Jet

J. Jensens Stål Re-Jet fjerner PCB fra gulve og vægge med små stålgrit, som skydes mod overfladerne med stor kraft. PCB, bly og andre giftstoffer sorteres fra gritten i anlægget, dels ved en kaskaderens, dels ved magnetseparering. Herefter bliver den rene stålgrit på ny skudt ud mod overfladerne.

Tidligere anvendte man sand til denne proces, som skulle destrueres efter brug, fordi det ikke var muligt at skille giftstofferne fra sandkornene.

Stål Re-Jet’ens nye teknik giver langt mindre giftigt affald. Det sparer på
omkostningerne for bortskaffelse af adskillige ton giftigt affald, som er en fordel for både miljø og bygherre. Desuden kan stålgritten genanvendes op til 800 gange.

En certificeret virksomhed

Hos J. Jensen stræber vi hele tiden efter at blive bedre, og derfor bliver sikkerheden på vores byggepladser løbende kontrolleret både af interne og eksterne auditorer. Det er vores kunders garanti for, at vi overholder alle gældende krav fra myndighederne. Vi har valgt en dansk certificeringspartner, TAPCERT, til at varetage vores certificeringer, som foregår hvert år – senest i juni 2018.

Alle vores entrepriser udføres desuden i henhold til Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning NMK96.

J. Jensen A/S er certificeret efter følgende standarder:
Kvalitet: ISO 9001
Miljø: ISO 14001
Arbejdsmiljø: OHSAS 18001

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen A/S er medlem af:

Dansk Byggeri, og derigennem medlem af EDA – den europæiske nedbrydersammenslutning

Medlem af Nedrivnings- og miljøsaneringssektionen (Dansk Byggeri)

Registreret transportør

Aut. kloakmester

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse