Miljøsanering

Vi går forrest - især når det gælder miljøsanering

I byggerier fra 1960’erne og frem til 1990’erne anvendte man en række farlige kemikalier i dansk byggeri, heriblandt asbest, PCB, bly og klorerede paraffiner. Det er vigtigt at fjerne disse kemikalier, da de er ekstremt sundhedsskadelige og medfører alvorlige sygdomme.

Vi har i J. Jensen arbejdet med miljøsanering i næsten 30 år, både på Sjælland, Fyn og i Jylland. I vores stræben efter at forbedre metoder til miljøsanering anvender vi den nyeste teknologi og sikkerhedsudstyr for at skåne miljøet og vores medarbejdere mest muligt.

Vi er medlem af Nedrivnings og miljøsaneringssektionen og har i dag ansat mere end 40 certificerede og specialuddannede sanitører inden for asbest, bly og skimmelsvamp. Alle saneringsopgaver bliver udført efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø.

Som noget helt særligt tilbyder vi hos J. Jensen en fast pris på miljøsanering – uanset om der er tale om asbestsanering, pcb-sanering, blysanering eller kviksølvs-sanering. Det vil sige, at vi giver dig én pris på hele dit projekt, uanset om der skulle opstå komplikationer eller forsinkelser i løbet af processen. Du behøver derfor ikke at bekymre dig om ekstraregninger – dem tager vi os af, hvis det bliver aktuelt!

Herunder kan du læse ganske kort om de mest almindelige kemikalier:

Herunder kan du læse ganske kort om de mest almindelige kemikalier:

Asbest var almindeligt anvendt i byggematerialer i 1960’erne på grund af sin brandhæmmende effekt. Asbest er særdeles skadeligt ved indånding og skal fjernes, hvis det er blottet. Asbest findes bl.a. i vinyl, gulvlim, fliseklæber, beton, lofter og rørisolering, samt i tag-, facade- og loftplader.

PCB er et stof, der findes i byggerier fra 1950’erne og frem til slutningen af 1970’erne, hvor stoffet blev forbudt i Danmark. Ifølge Stockholm-konventionen er PCB blandt de 12 farligste stoffer i verden. Når PCB bliver konstateret i en bygning, undersøger vi mængden af PCB i de kontaminerede materialer. Til at fjerne PCB anvender vi den nye teknologi Stål-Jet, der sætter helt nye standarder for, hvordan man fjerner og deponerer PCB forsvarligt. 

Se mere om Stål-Jet her

Bly findes bl.a. i maling, og er ufarligt, så længe det er bundet i et fast materiale. Problemet opstår, når en bygning skal renoveres, og malingen skal fjernes. Blyholdigt affald skal til speciel deponi.

Kviksølv blev tidligere brugt som konserveringsmiddel i fx maling, og selv ved lave koncentrationer er det sundhedsskadeligt.

Klorerede paraffiner findes i utallige bygninger. De er ekstremt miljø- og sundhedsskadelige, og er herunder mistænkt for at være kræftfremkaldende. Klorerede paraffiner erstattede PCB, som blev gjort forbudt i 1970’erne. Klorerede paraffiner blev brugt langt ind i halvfemserne, som blødgører i bl.a. fuger, lak og maling.

Skimmelsvamp er særdeles farligt, og opstår fugtige og lune steder i bygninger, fx i kældre eller i badeværelser med dårlig udluftning. Hvis ikke årsagen til svampeangrebet lokaliseres og stoppes, så kommer svampen igen.

Læs også om
nedrivning

Nedrivning hos J. Jensen foregår altid med stor fokus på omgivelser, miljø og arbejdsmiljø. Vi løser alle opgaver med et minimum af støj- og støvgener, og med maksimal sikkerhed for alle involverede. Vores grønne profil sikrer miljørigtig bortskaffelse af affald, og sortering og genanvendelse af brugbare byggematerialer. Vi har en genanvendelsesprocent på over 85%.

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse