Klorerede paraffiner

Klorerede paraffiner er et materiale som er blevet anvendt som en delkomponent i mange forskellige materialer inden for industrien og særligt byggesektoren imellem 1977 og 2002. I 1977 skulle man finde et nyt stof, som kunne bruges i stedet for PCB, som er blevet vurderet til at være et af de 12 farligste stoffer i verden.

Det særlige ved PCB var dets unikke evne til at isolere, hvilket der naturligt var stor brug for i såvel byggeriet som i industrien. Desværre fandt man ud af, at PCB var utrolig miljøgiftigt, hvorfor det blev forbudt. PCB blev efterfølgende erstattet af klorerede paraffiner, da de havde de samme positive egenskaber som PCB.

PCB var indtil da hovedsageligt blevet anvendt i fuger og særligt i vinduer, døre og facader. Derudover blev det også anvendt i lak og maling. Siden 1977 har man derfor i stedet brugt klorerede parifinner. Derfor findes der i dag rigtigt mange bygninger, som indeholder dette stof.

Klorerede paraffiner kan opdeles i tre typer alt efter paraffinernes længde:

  • De kortkædede (C10-C13)
  • De mellem-langkædede (C14-C17)
  • De langkædede (C18-C30)

 

De kortkædede også kaldet C12-KP anses for at være kræftfremkaldende, hvilket har været en af de medvirkende årsager til, at man i 2002 valgte at udfase brugen af dette stof i Europa. Klorerede paraffiner er teknisk set mindre giftige end PCB, men det er stadig et stof, som man ikke længere skal bruge inden for dansk byggeri. Men siden stoffet er blevet brugt i perioden 1977-2002, er der lige nu stadig mange bygninger der mangler at blive miljøsaneret.

Over 30 års erfaring med klorerede paraffiner

Hos J. Jensen har vi samlet set mere end 30 års erfaring med miljøsanering, herunder fjernelse af asbestPCB og klorerede paraffiner. Med os får du en samarbejdspartner som kan tage sig af alle aspekter af din miljøsanering fra start til slut. Vi kan således både lave den indledende analyse, samt stå for saneringen og sortering og transport af det efterfølgende affald.

Alt PCB-holdig affald med koncentrationer på mere end 50 ppm betragtes som farligt affald. Her har vi også de nødvendige kompetencer til at stå for både sortering og transport af dit affald.

Videoer som forklarer vores fastpriskoncept

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse