Søndersø Vandværk

nedrivningsfirma sjælland

Kort om projektet

I forbindelse med fornyelsen af Søndersø vandværk, har J. Jensen A/S stået for miljøsanering og nedrivning af det gamle værk.
J. Jensen A/S har haft hovedentreprisen på projektet.
Miljøsaneringen indebar overfladeafrensning i vandkar samt fjernelse af PCB, asbest og bly. Bygningens fundamenter blev afrenset for PAH-holdig sokkelasfalt ved fræsning.

Nedrivningen er blev udført yderst skånsomt, da den ene halvdel af værket fortsat er i drift. Bygningerne blev nænsomt skilt ad inden den maskintunge nedrivning gik igang.
Blandt andet værketsopbygning, jordforhold og ledninger i jorden gjorde at der på værkets ene side blev rammet en 15,5 meter dyb spunsvæg. Spunsningen blev udført af vores søsterselskab CG Jensen A/S i tæt samarbejde med J. Jensen A/S

J. Jensen A/S har på pladsen også stået for etablering af byggeplads, herunder skurby, afspærring og midlertidige adgangsveje. Adgangsveje er opbygget til at skulle fungere i hele den efterfølgende byggeperiode.

Overblik

Udført: 2018 – 2019 

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Hofor A/S

Rådgiver: Sweco A/S

Hovedentreprenør: J. Jensen A/S

Entreprisesum: 25 mill.  

Omfang: 4.000 m2

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse