Metro Sluseholmen

Kort om projektet

Da en større grund i Københavns Sydhavn skulle omdannes fra stort engros-supermarked til boliger, forestod
J. Jensen A/S hovedentreprisen på miljøsanering og nedrivningen af de eksisterende bygninger på grunden.
Nedrivningsprojektet har i vores regi omfattet en total kortlægning af arbejdets omfang, arbejds- og metodebeskrivelser, kvalitetssikring, den omfattende miljøsanering, totalnedrivning og afsluttende grovplanering.
Det gamle supermarked er blevet miljøsaneret for blandt andet asbest, PCB og bly, hvor alle overflader er blevet afrenset således at de rene bygninger nu kunne nedrives og deponeres helt fri for miljøfarlige stoffer. J. Jensen A/S har også gennem hele projektet haft tæt samarbejde med den eksterne rådgiver, så bygherren har fået løst opgaven professionelt og indenfor den aftalte pris og tid.

Overblik

Udført: 2016 – 2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Danica Pension

Rådgiver: Moe A/S

Hovedentreprenør: J. Jensen A/S

Entreprisesum: 15 mio. kr.

Omfang: 22.000 m2

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse