Egedalsvænge

Kort om projektet

J. Jensen A/S stod for miljøsanering og nedrivning i forbindelse med renoveringen af hele boligkomplekset Egedalsvænge i Kokkedal. Et kompleks med over  500 lejemål. Alle arbejder pågik mens lejlighederne stadig var beboet, hvilket var en udfordring i sig selv.

Ved at opsætte støvvægge ca. 1 meter fra facaden,  kunne vi bortskære ca. 10 cm af gulvene og dermed fjerne de sundhedsfarlige PCB-fuger uden at forurene omgivelserne, hverken ude eller inde.

For at undgå at skære i de forurende facadeelementer nedtog vi hele elementet, som vi derefter sanerede for asbest, bly og PCB.

Saneringsarbejdet foretog vi i et særligt opbygget miljøsanerings-område/telt med undertryk, kulfilter og sluser med direkte adgang til lukkede affaldscontainere hvori det afrensede kontaminerede affald kan tranporteres til godkendt modtager.

Overblik

Udført: 2013 – 2016 

Entrepriseform: Fagentreprise

Bygherre: Boligforeningen 3B

Rådgiver: Rubow Arkitekter

Golder Associates A/S

Hovedentreprenør: MT Højgaard A/S

Entreprisesum: 30 mill.  

Omfang: 50.000 m2

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse