Gadstrup Skole - Roskilde

Kort om projektet

Roskilde Kommune, foretog en screening for PCB på Gadstrup Skole hvor der i september 2013 blev påvist PCB-koncentrationer på op til 5.600 mg PCB-total/kg, hvilket gav anledning til at udtage luftprøver.

I luftprøver blev der påvist mellem 82 og 3.000 ng PCB-total/m3, dvs. koncentrationer der overstiger Sundhedsstyrelsens nedre aktionskriterium på 300 ng PCB-total/m3.

J. Jensen A/S har forestået termisk afrensing af bygningen. Løsningen med varmebehandling fungerede helt efter hensigten og efter 21 dage havde varme trukkket PCB’en ud af alle overflader.

Bygningen er løbende blevet overvåget og der er løbende blevet foretaget luftmålinger af bygningen og der tegn på at PCB koncentrationerne kan holdes nede på et acceptabelt niveau.

Overblik

Udført: 2014 

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Roskilde Kommune

Rådgiver: Golder Associates A/S

Hovedentreprenør: J. Jensen A/S

Entreprisesum: 1,5 mill.  

Omfang: 1.800 m2

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse