Grand Solution: Circle Bank vil udkonkurrere lineært byggeri inden 2030

Når vi skriver 2030, har cirkulært byggeri overhalet lineært byggeri i konkurrencedygtighed. Sådan lyder meldingen fra en række førende aktører inden for cirkulært byggeri og digitalisering, som netop har fået en stor investering hjem i Circle Bank – et nyt ambitiøst projektsamarbejde.

Circle Bank, er et treårigt projekt under Grand Solutions og målet er at skabe en fælles, digital platform, som kan accelerere cirkulært byggeri. Med et samlet budget på 20+ mio. og en investering på 12,6 mio. fra Innovationsfonden og Realdania, har konsortiet taget hul på den treårige rejse, der skal støtte byggeriets aktører i omstillingen til en konkurrencedygtig cirkulær økonomi.

– Vi har brug for et redskab, der kan sikre, at vi træffer beslutninger om cirkulært byggeri på et oplyst grundlag, og dermed sikrer, at vores ambition om at gennemføre så bæredygtige byggerier som muligt kan opfyldes, udtaler Robert Nellemann fra Danica Ejendomsselskab, som er en af partnerne i projektet og en af landets største, private bygherrer.

Han bakkes op af Flemming Rafn fra tegnestuen Tredje Natur, som også deltager i det ambitiøse projekt.

– I dag er det vanskeligt at genanvende byggematerialer i storskala, fordi vi ikke har styr på, hvor materialerne befinder sig, hvilken stand de er i og hvad vi må bruge dem til, supplerer Flemming Rafn.

Og det kræver nye løsninger, også hvis man spørger Jesper Kort Andersen, Projektchef i Lejerbo, som tilføjer.

– Byggeriet står i dag med et stort behov for nye løsninger, der kan skubbe branchen i en mere grøn og bæredygtig retning. Brugte byggematerialer spiller her en central rolle og derfor er det vigtigt, at vi udvikler nye værktøjer, der kan effektivisere processerne og bidrage til at højne kvaliteten af byggeriet.

 

Byggeriet skal være en del af løsningen

Byggeriet står samlet set for næsten 40 % af den globale CO2-udledning, mens produktion, transport samt nedrivning og håndtering af affald i byggesektoren udgør 11 % af den globale udledning af klimagasser. Det er denne del af byggeriets fodaftryk, som projektet Circle Bank har fokus på.

Udover CO2-udledningen er byggeriet storforbruger af jomfruelige materialer, der fremstilles af knappe ressourcer. Ved at genbruge eksisterende byggematerialer, er projektet også med til at sikre et lavere træk på klodens ressourcer. Samtidig har projektet en ambition om at være med til at nedbringe mængden af affald i byggesektoren, der ellers forventes at stige til mere end 2,2 milliarder ton på globalt plan frem mod 2025.

 

Lineært byggeri er billigst – lidt endnu

Fra Teknologisk Institut, hvor Katrine Hauge Smith er projektleder på det stort anlagte projekt, er meldingen, at det i dag ofte er både billigere og nemmere at bygge med jomfruelige materialer, men det vil ikke komme til at fortsætte.

– I takt med, at der indføres krav og målsætninger om at nedbringe CO2-udledning, som vi for eksempel netop har set det med den nye politiske aftale om bæredygtigt byggeri, hvor også ressourceforbruget fra byggeriet er i fokus, så er det blot et spørgsmål om tid, før den cirkulære økonomi bliver konkurrencedygtig. Med de nye krav til håndtering af byggeaffald som branchen også bliver mødt med, så bliver det afgørende at kunne benytte genanvendte materialer i byggeriet, understreger Katrine Hauge Smith, som ser frem til at kunne hjælpe byggeriets aktører med den nødvendige, cirkulære omstilling.

 

Afsæt i eksisterende erfaringer
Målet i Circle Bank projektet er at bygge videre på de gode erfaringer og mange interessante eksperimenter omkring cirkulært byggeri, der har set dagens lys gennem det seneste årti. Ved at supplere med ny forskning og integrere med eksisterende redskaber og processer i branchen, vil konsortiet bag Circle Bank bygge en digital platform, der skal være den cirkulære byggebranches foretrukne samarbejdsplatform.

– Med Circle Bank samler vi fremover tilgængelig viden om cirkulært byggeri i ét digitalt beslutningsstøtteredskab, hvor vi samtidig kan spore og handle materialerne, fortæller Thomas Fabian Delman, direktør for virksomheden CB Nordic, der skal udvikle og drive den nye digitale platform.

Jens Hørby Jensen, ejer af Jensen Gruppen og bestyrelsesformand i CB Nordic supplerer.

– Med Circle Bank optimerer vi på alle led i værdikæden og nedbringer omkostningerne ved at bygge cirkulært.

Når faldende omkostninger i det cirkulære byggeri møder de stigende omkostninger for lineært byggeri, forventer konsortiet bag Circle Bank, at byggebranchen vil ændre kurs i en mere bæredygtig retning.

– Vi håber, at hele branchen vil bakke op om projektet. Det kræver en målrettet indsats og en fælles platform, hvis vi skal opfylde byggeriets andel af Paris-aftalen, slutter Lene Brix, der er formand for projektets styregruppe.

 

Fakta / detaljer

For yderligere information, kontakt venligst:

Lene Brix, formand for Circle Bank-styregruppen, lene@matter-bybrix.dk, +45 5124 9794

Thomas Fabian Delman, Adm. Direktør, CB Nordic ApS, tfd@circlebank.dk, +45 3029 5776

Katrine Hauge Smith, Senior Konsulent / Projektleder, Teknologisk Institut, khs@teknologisk.dk, +45 7220 1404

Jakob Dahl Wedel, Scientific Officer, Innovationsfonden, wedel@innofond.dk, +45 6190 5031, sks@realdania.dk

Simon Kofod-Svendsen, Projektchef, Realdania, sks@realdania.dk, +45 2094 8995

 

Om Circle Bank

Circle Bank er et Grand Solution projekt, der har til formål at samle byggeriets aktører om en fælles, digital platform, der samler og integrerer ny viden indenfor bl.a. scanning, nedrivning, materialehåndtering og arkitektonisk design. Circle Bank har som ambition at skabe et beslutningsstøtteredskab og en markedsplatform, der understøtter cirkulært byggeri i Danmark såvel som internationalt. Projektet er støttet af Innovationsfonden og Realdania gennem et samarbejde der har til formål at støtte forsknings- og udviklingsprojekter til bygge- og anlægssektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi.

 

Projektets kommercielle partnere

CB Nordic ApS er stiftet for at sikre, at den viden der bliver skabt i projektet kan løftes ud i markedet til gavn for byggeriets aktører. Virksomheden er ejet i fællesskab af Circle Bank-projektets kommercielle aktører.

Kontaktperson: Thomas Fabian Delman, Adm. direktør, tfd@circlebank.dk, +45 3029 5776

Tredje Natur er et arkitektkontor der skaber regenerative byer og udvikler skalerbare klimaløsninger til byens omstilling.

Kontaktperson: Flemming Rafn, medstifter og partner, fr@tredjenatur.dk, +45 4093 4309, frt@tredjenatur.dk

Matter bybrix er en arkitektvirksomhed, som rådgiver offentlige og private kunder i cirkulære udviklings- og strategiprocesser indenfor det byggede miljø.

Kontaktperson: Lene Brix, CEO, lene@matter-bybrix.dk, +45 51249794

Jensen Nedrivning A/S er en førende dansk nedrivnings- og miljøsaneringsentreprenør, som gennem innovative metoder har specialiseret sig i genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Kontaktperson: Thomas Sinding, Udviklingschef, tsi@j-jensen.com, +45 60 12 81 83

HD Lab er en teknologivirksomhed som forsøger at løse nogle af byggebranchens udfordringer gennem nye tilgange, samarbejde og effektiv brug af teknologi.

Kontaktperson: Rolf Büchmann-Slorup, COO & Partner, rbs@hdlab.dk, 31320298

Twentyfifty er strategisk rådgiver med fokus på innovationsprocesser & forretningsudvikling i den cirkulære økonomi og grønne omstilling.

Kontaktperson: Thomas Fabian Delman, CEO, tfd@twentyfifty.dk, +45 3029 5776

 

Projektets videnspartnere 

Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg repræsenterer Danmarks største koncentration af viden om byggematerialer.

Kontaktperson: Katrine Hauge Smith, Seniorkonsulent (projektleder), khs@teknologisk.dk

Syddansk Universitet bidrager via SDU Life Cycle Engineering med kvantitative bæredygtighedsvurderinger og kommunikation.

Kontaktperson: Morten Birkved, professor (MSO) og centerleder, morb@igt.sdu.dk.

 

Projektets aftagerpartnere 

Danica Ejendomme investerer i fast ejendom for at sikre pensionskundernes opsparing et godt og sikkert afkast. Danicas ejendomsportefølje er en af Danmarks største.

Kontaktperson: Robert V. S. Nellemann, Head of Property Development, rnel@danicapension.dk

Lejerbo er en af Danmarks største almene administrationsorganisation med boliger fordelt over det meste af landet.

Kontaktperson: Jesper Kort Andersen, Projektchef, JEA@lejerbo.dk

Middelfart Kommune er en grøn vækstkommune hvor fokus på klima, bæredygtighed og Cirkulær Økonomi er en hjørnesten i det daglige arbejde, og den løbende udvikling.

Kontaktperson: Tine Veng Basse, Projektleder hos Middelfart Kommune, Tine.VengBasse@middelfart.dk

Roskilde Kommune bidrager til cirkulær omstilling af byggeriet gennem partnerskaber, markedsdialog og bindende strategier med fokus på genanvendelse og bæredygtighed

Kontaktperson: Klaus Kellermann, Bygherrerådgiver og bæredygtighedsarkitekt hos Roskilde Kommune, klauske@roskilde.dk

Websitet anvender cookies for at sikre at du får den bedste brugeroplevelse